ФИРМЕНИ ДОКУМЕНТИ

Защита на Лични данни:

Използвайки нашите услуги ("Услуги"), Вие се съгласявате с Условията за ползване, описани на тази страница, които трябва да прочетете внимателно. Тези Условия за ползване могат да бъдат променяни по всяко време и без предупреждение и ще се прилагат от момента на тяхното публикуване в този сайт. Следователно, моля, четете тези Условия за ползване редовно, тъй както вие се съгласявате да се обвържете с тях в случай, че решите да продължите да използвате услугите.

В случай, не сте съгласни с условията за ползване или всички изменения по тях, ще трябва да спрете да използвате услугите.

Използване на услугата

Вие сте свободни да използвате услугите на интернет страницата на “Глобал Травел БГ” съответствие със закона и морала.

Не е позволена злоупотреба с услугата, както и опити за придобиване, достъп или промяна на която и да е част от интернет страницата или копиране, продажба или други форми на използване на съдържанието и информацията, публикувани на интернет страницата или достъп до автоматизиран или друг начин, различен от определения в интерфейса на сайта.

Услугите се предоставят единствено за лична употреба. Не се позволява комерсиално използване или какъвто и да е начин различен от лична употреба.

Лични данни

Личните Ви данни се ползват при стриктно спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни и други приложими разпоредби и винаги с условията описани по-долу в Част 1. С използването на Услугата Вие се съгласявате с използването на Вашите лични данни, съгласно нашата политика за личните данни.

Собственост

Съдържанието на всеки вид (текстове, графики, имена и т.н.) и услугите, представени на нашия сайт са собственост на “Глобал Травел БГ”. Използването на уебсайта и услугите не Ви дава право на собственост върху тях. Забранено е  всяко копиране, възпроизвеждане или препредаване на материали без писмено разрешение на компанията.

Гаранции и опровержения

Ние винаги се опитваме да предоставим услуги на най-добро ниво, в рамките на нашите възможности. Въпреки това, ние не гарантираме точността на съдържанието, наличността, точността или безопасността, както и всеки един друг индикатор за качество. Услугите представени на страницата на “Глобал Травел БГ” са представени «каквито са».

Обхват на отговорностите

“Глобал Травел БГ” не е отговорна за пропуснати ползи или приходи, финансови загуби или други щети, причинени от използването на Услугите. С тези условия, Вие се съгласявате да не вредите на “Глобал Травел БГ”, с каквито и да е претенции (финансови или други), произтичащи от евентуални щети от използването на Услугите. 

Юрисдикция

Тези условия се уреждат и тълкуват от българското законодателство, а всеки спор се решава под юрисдикцията на съда в гр. София. Това важи дори и ако решите да влезете в страницата на “Глобал Травел БГ” извън границите на България. 

Тези Условия за ползване могат да бъдат променяни по всяко време и без предупреждение и ще се прилагат от момента на тяхното публикуване в този сайт.

Част 1:

"Глобал Травел БГ" уважава Вашите лични данни (всяка информация, с която можете да се идентифицирате като вашето име, адрес, телефонен номер) и признава необходимостта да ги защити. Ние бихме искали да сте сигурни, че сме предприели всички необходими мерки за защита на личните Ви данни на нашия уебсайт. 

В основни линии, Вие можете да посетите нашата уебстраница, без да ни казвате кой/коя сте и без да се налага да ни давате каквато и да е информация свързана с Вас. Ние записваме Вашите електронни адреси и домейните, от които нашите потребители посещават нашата страница и същите използваме със статистическа цел, но при всички положения потребителите запазват своята анонимност.

Някои сайтове използват “cookies’’ с цел да можем да Ви обслужим по-добре при следващото Ви посещение, с подбрана обичайна за Вас информация. “Cookies’’ е механизъм за разпознаване, който уебстраницата изпраща на интернет търсачката за съхраняване на информация в паметта на компютъра, с цел да се улесни следващото Ви посещение в страницата. Можете да конфигурирате браузъра да Ви предупреждава когато пристигат “cookies’’ с възможност да запазите или отхвърлите приемането. Информацията, която събираме и анализираме е с цел да подобрим качеството на нашите услуги.

Има случаи, в които ще бъдете помолени да ни дадете лична информация като вашето име, адрес или телефон. В такива случаи винаги ще бъдете информирани за това събиране на информация и винаги ще имате избор да не разкривате Вашите лични данни, или някои от тях. В случай, че не ни предоставите личните си данни ще имате възможност да посещавате сайта ни, но няма да имате достъп до определени части, услуги и оферти в него. 

"Глобал Травел БГ" не продаваме, търгуваме или разкриваме на трети лица информацията, извлечена от регистрацията на потребителите и не използваме същата в услуга на нашия сайт (като имена и адреси) без съгласието на потребителя или клиента. Горното не се прилага в случаите на прокурорска заповед или друга съдебна намеса, когато е налице непосредствена опасност за потребителите или за други хора. "Глобал Травел БГ" ще позволи на доставчиците си достъп до лични данни на потребителите, за да се потвърди регистрацията на потребителите и да достави ползите, на които имат право.

"Глобал Травел БГ" ще предприеме всички необходими мерки за да предпази личните данни, които споделяте с нас. Ние сме приложили необходимите предпазни мерки и строги потребителски кодове, за да предпазим личните Ви данни от неоторизиран достъп, злоупотреби и разкриване. "Глобал Травел БГ" ще продължава да подсилва защитните мерки успоредно с развитието на новите технологии.

В случай на промяна в политиката ни за защита на личните данни, същата ще се появи в нашата уебстраница с нова дата на прилагане. Трябва да посещавате този раздел редовно, така че да сте наясно с каквито и да е промени или анекси.

 

  • ♦ Удостоверение за регистрация "Туроператор и Туристически агент №  РК-01-6684"

 

 

  • ♦ Глобал Травел БГ е регистриран администратор на лични данни - "Удостоверение № 379973". Всички лични данни се събират, съхранявант и използват в съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни. 

 

 

 

  • ♦ Туроператорът има сключен застрахователен договор със ЗАД "Армеец" - Застраховка Отговорност на Туроператора с полица № 1992113150000822318.