ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. ЗАПИСВАНЕ, СРОК И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ НА ОБЩАТА ЦЕНА
1.1. Резервация се прави само след внасяне на депозит в размер на 50% на човек от общата стойност на туристическия пакет за самолетни, автобусни, индивидуални и бизнес пътувания. Освен в случаите на ранно записване и специални условия, размерът на депозита се определя в момента на резервацията.
1.2. Остатъкът в размер на 50% се заплаща минимум 45 дни преди датата на отпътуване.
1.3. В случай, че сумата не бъде заплатена в посочения срок, резервацията се анулира и депозита остава в полза на ТУРОПЕРАТОРА.
1.4. Резервацията се счита за валидна само, ако е препотвърдена от ТУРОПЕРАТОРА в рамките на 3 работни дни след внасянето на депозита.
1.5. Информацията предоставена в офисите на ТУРОПЕРАТОРА е меродавна и се ползва с приоритет пред тази от други информационни източници /интернет, рекламни брошури, радио, тв. предавания и т.н./
1.6. В случай че пътуването трае по-малко от 48 ч, не включва нощувка, резервацията може да се изисква без издаване на договор за организирано пътуване.

Получател: Глобал Травел БГ

Fibank
Валута: BGN
BIC: FINVBGSF
IBAN: BG98FINV91501015794681

2. РАННИ ЗАПИСВАНИЯ:
2.1. Резервации по системата за ранни записвания, се осъществяват, като в момента на резервацията се заплаща 100% /цялата стойност на пакета/, като ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да сменя имената, хотела и датата на пътуване. Условията по точка 4 не са валидни за резервации по ранни записвания. Анулациите в този случай са изцяло за сметка на ПОТРЕБИТЕЛЯ и неустойката е 100% /цялата стойност на пакетната цена/.
3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ, ВИЗОВ РЕЖИМ И ЗАСТРАХОВАНЕ
3.1. ТУРОПЕРАТОРЪТ поема задължението да подготви, обезпечи и осъществи туристическото пътуване, като ПОТРЕБИТЕЛЯТ от своя страна е длъжен да окаже пълно съдействие, като предостави необходимите документи за осъществяване на пътуването.
3.2. При организирани групови пътувания ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да се явява навреме на уточнените от водача сборни пунктове. Всички разходи, претърпени от туристите поради закъснение или неявяване и последващо изпускане на автобуса, самолета, кораба, влака или саответното превозно средство са изцяло за сметка на туристите, независимо от причината за закъснението.
3.3. ТУРОПЕРАТОРЪТ не гарантира получаването на виза в страните с визов режим. ПОТРЕБИТЕЛЯТ отговаря за редовността, валидността и точното оформление на своя задграничен паспорт.
3.4. Всеки ПОТРЕБИТЕЛ, пътуващ с деца под 18 години, чиито родители, или единият от тях не ги придружава, е длъжен да притежава нотариално заверена декларация от отсъстващия/те/ родител/и/ за разрешение детето да пътува в чужбина.
3.5. ТУРОПЕРАТОРЪТ извършва настаняването в съответното превозно средство по реда на записване и си запазва правото на промяна на местата на ПОТРЕБИТЕЛЯ с цел настаняване на майки с деца, бременни жени, възрастни хора и други обективни причини.
3.6. ТУРОПЕРАТОРЪТ може да променя общата цена на туристическото пътуване в случаите, когато:
3.6.1. има промяна в стойността на транспортните разходи;
3.6.2. има промяна в цените на горивата;
3.6.3. има промяна в размера на такси свързани с услуги от договора като летищни, пристанищни, фериботни такси и други;
3.6.4. има промяна на валутните курсове отнасящи се към договора с повече от 2% в периода между сключването му и датата на отпътуване.
3.7. ТУРОПЕРАТОРЪТ извършва медицинско застраховане на
ПОТРЕБИТЕЛЯ заминаващ извън пределите на Р. България, което е включено в цената на туристическия пакет и е валидно за периода посочен в договора. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да се информира подробно за вида на застраховката от предоставената му застрахователна полица.
3.8. В случаите, когато договорът е сключен чрез ТУРАГЕНТ, то за информация, контакти, както и при евентуално възникнали проблеми и рекламации, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се отнася към ТУРАГЕНТА.
3.9. Договори, подписани и сключени между ТУРОПЕРАТОРА и лица представляващи пътуващите, важат със същата сила и права.
3.10. ПОТРЕБИТЕЛЯТ не трябва да забравя, че категоризацията на хотелите и автобусите се определят от оторизираните власти в съответната страна, а не от ТУРОПЕРАТОРА. Основната цена по всяка оферта е за турист настанен на редовно легло в двойна стая /ако не е упоменато друго/. Доплащане за единична стая или отстъпка за дете и трето легло могат да се ползват, само ако в съответната оферта има цена за такова настаняване.
3.11. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да предяви рекламации в писмен вид до 3 работни дни след приключване на екскурзията и да ги представи в офиса на Агенцията. Ако рекламациите са свързани с хотелското настанявяне или услуги, независещи от ТУРОПЕРАТОРА, е необходимо да се представи документ със събрани подписи от съответните страни.

4. УСЛОВИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И АНУЛИРАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКОТО ПЪТУВАНЕ
4.1. В периода на туристическото пътуване ТУРОПЕРАТОРЪТ може да извърши замяна на хотела с такъв от същата или по-висока категория в същия курорт без промяна на общата цена заплатена от ПОТРЕБИТЕЛЯ, като го уведоми за което.
4.2. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ реши да променя или да отмени по собствено желание хотели, дестинации, дати и/или вида транспорт дължи следните неустойки от пълната сума на туристическият пакет:

4.2.1. крайният срок на промяна без да се дължат неустойки е 60 дни преди датата на отпътуване;

4.2.2. 30% от общата цена на пътуването, ако промяната е направена от 59 до 45 дни преди датата на отпътуване;

4.2.3. 70% от общата цена на пътуването, ако промяната е направена от 45 до 30 дни преди датата на отпътуване;

4.2.4. 100% от общата цена на пътуването, ако промяната е направена 30 и по-малко дни преди датата на отпътуване

4.2.5. При промени по чартърните пакетни програми до дестинации Куба, Мексико, Доминисканска република и Ямайка, се дължат неустойки от деня на записването в размер на 25% от общата цена на пътуването;

4.3. При закупуване на самолетен билет сроковете за анулации и неустойки описани в общите условия на Туроператора не са валидни. При отказ от пътуване от страна на клиента за вече издаден билет суми не се възстановяват, без значение колко време остава до датата на полета. Всеки билет е обвързан с конкретни условия за ползване, неустойки за промяна на име, дата, полет и др.
4.4. Цената на летищните такси подлежи на препотвърждение до издаване на билета, като може да се повишава или понижава многократно, за което Туроператорът не носи отговорност. Туроператорът е длъжен да уведомява Потребителя за всяка промяна, който от своя страна се задължава да заплати разликата.
4.5. При липса на минимален брой участници /ако е указан такъв в съответната оферта/ на ПОТРЕБИТЕЛЯ се предлага индивидуално пътуване срещу допълнително заплащане, или се предоставя оферта за друга група, маршрут, дата и др. в срок от 14 дни преди датата на отпътуване. Със същия период на уведомяване ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да отмени изцяло пътуването, като възстанови цялата сума на ПОТРЕБИТЕЛЯ без да дължи неустойки и/или обезщетения.
4.6. При организирани групови пътувания ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да анулира без предупреждение пътуването на всяко лице, чието поведение е такова, че причинява опасност, стрес, вреди, гняв, има криминални прояви и причинява сериозни неудобства на други клиенти, служители на ТУРОПЕРАТОРА или негови партньори. В такъв случай ТУРОПЕРАТОРЪТ не дължи обяснение и неустойки на виновното лице.

5. НЕУСТОЙКИ И ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ
5.1. Крайният срок в който ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да се откаже от договора /анулация/ без да дължи неустойка е 45 дни преди датата на пътуването.
5.2. При анулация на пътуването поради болест или други лични причини, свързани с ПОТРЕБИТЕЛЯ, той губи платените на ТУРОПЕРАТОРА суми в съответствие със сроковете на анулация и в размерите по т. 4.2.2., т. 4.2.3., т. и 4.2.4. респективно дължи заплащане на тези суми в случай, че не ги е платил;
5.3. При отказ на граничните служби да допуснат влизане или излизане на ПОТРЕБИТЕЛЯ от или в съответната държава, ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност и не дължи възстановяване на сумата заплатена за туристическото пътуване;
5.4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ, със съгласието на ТУРОПЕРАТОРА, може да прехвърли правата и задълженията си по този договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за осъществяване на пътуването след като предварително уведоми ТУРОПЕРАТОРА в срок не по-късно от 10 /десет/ дни преди датата на отпътуване;
5.5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ, който прехвърля своите права и задължения и лицето, на което се прехвърля пътуването са солидарно отговорни пред ТУРОПЕРАТОРА за заплащане на общата цена по договора и разходите свързани с прехвърлянето;
5.6. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за измененията от страна на летището за часа, времетраенето на полета и типа самолет;
5.7. В случай на форсмажорни обстоятелства /военни действия, терористични актове, стачки, епидемии, бедствия и др./ ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за изпълнението на договора като връща на ПОТРЕБИТЕЛЯ платени суми, без тази част от тях за извършените фактически разходи/платени застраховки, глоба за върнати билети, визови такси и др./
5.8. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да сменя превозвача с друг превозвач при причини, които правят невъзможно или нецелесъобразно посочения в договора превозвач да изпълни задълженията си, като уведомява за това ПОТРЕБИТЕЛЯ в оптимален срок, преди датата на отпътуване.
5.9. ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да промени часа на тръгване при промяна на превозвача или настъпване на други обективни причини, които налагат това, като уведоми своевременно ПОТРЕБИТЕЛЯ.
5.10. При организирани групови пътувания ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото на промени в последователността на изпълнение на програмите.
5.11. ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за изменение на датата, часа или анулация на полета по метеорологични или форсмажорни обстоятелства.
5.12 ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи никаква отговорност при закъснение, промяна или неосъществяване на полет, извършващ се от нискобюджетни авиокомпании, за които ПОТРЕБИТЕЛЯТ е известен предварително.
5.13. Туроператорът не носи отговорност за забавяне на гранични пунктове, усложнена обстановка по пътищата вкл. стачки от страна на авиолинии, фериботни компании, всякакъв род проверки на гранични пунктове, проведени от контролните органи, отнемащи време в повече от предвиденото, оказване на медицинска помощ на турист от организирана група и други изключителни обстоятелства. При тези случаи ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва право на промени в програмата и на действия според конкретната ситуация без да дължи неустойки .
5.14. Туроператорът не носи отговорност в случаите, когато някои от включените в програмата на организирано групово пътуване туристически обекти или музеи  са в почивка, ремонт, не работят или са със съкратено работно време в деня, в който са определени за посещение,
5.15. Туроператорът не носи отговорност при инциденти и нанесени щети на хотели, превозни средства и на трети лица от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, последният е длъжен да възстанови на място нанесените и установени щети.

6. РЕКЛАМАЦИИ
6.1. В случаи на неточно изпълнение на договора, установено по време на пътуването или престоя, ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да уведоми и запознае с проблема представящото фирмата лице. Рекламациите се правят в писмен вид и се приемат до 3 дни след приключване на пътуването. Потребителят е длъжен да предостави съставен констативен протокол, оригиналния екземпляр от договора, платежен документ /касов бон, фактура/. Агенцията се задължава да отговори писмено в срок от 30 календарни дни след депозиране на рекламацията. В случай, че Потребителят не е предявил рекламация по описания начин, неговите претенции няма да се приемат и разгледат от страна на Туроператора.
6.2. Рекламацията е валидна единствено в случай, че към нея е приложен тристранен протокол, съставен и подписан от ПОТРЕБИТЕЛЯ, ХОТЕЛИЕРА/ПРЕВОЗВАЧА/ от представляващото фирмата лице.
6.3. Застраховка на ТУРОПЕРАТОРА е сключена с Застрахователна полица 1892113150000644204 ЗАД Армеец;

7. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ
7.1. Настоящият договор може да бъде изменян, допълван или анулиран само с двустранни писмени анекси и при спазване на Закона за туризма.
7.2. За неуредени клаузи по договора се прилагат разпоредбите на Закона за туризма, Търговския закон, Законът за задълженията и договорите и останалото действащо законодателство на Р. България.
7.3. Декларация-ПОТРЕБИТЕЛЯТ предоставя доброволно всички лични данни необходими за организиране на пътуването, а ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава да ги използва само за целта на пътуването.